آیا فیس بوک و گوگل در آینده برای اخبار در کانادا پرداخت خواهند کرد؟ -بی ریل