واتس اپ با 2 گیگابایت بایگانی از تلگرام استفاده می کند -بی ریل