گزارش، ترامپ بالتیک را با بالکان اشتباه گرفت و رهبران سردرگم را به شروع جنگ‌های یوگسلاوی متهم کرد -بی ریل