تیلدا سوینتون می‌گوید که داستان‌ها با اکران فیلم فانتزی جدید در کن حیاتی هستند -بی ریل