کارشناسان اجتماعی در مورد اینفلوئنسرها و اصالت: «تیک تاک ۱۰۰٪ اینستاگرام را خواهد کشت» -بی ریل