تلگرام به زودی یک طرح پریمیوم – TechnoSports ارائه خواهد کرد -بی ریل