تلگرام علی رغم ادعای عدم اشتراک گذاری / دنیای اطلاعات دیجیتال، داده های کاربران را به دولت ها تحویل داده است -بی ریل