دنده های خوک را با سالسا ورده گوجه فرنگی تازه برای لقمه ای در تابستان بمالید -بی ریل