از دوره 19.99 دلاری Gumroad رد شوید. 47 جمله برای به دست آوردن 1000 فالوور توییتر – بی ریل