تبلیغات مرد رد وینگ برای لباس های کنفی سانسور شده توسط فیس بوک و اینستاگرام – بولتن پست -بی ریل