تصادفی: صداپیشه پوکمون برداشت خود را از Shadow The Hedgehog به اشتراک می گذارد -بی ریل