سام اصغری، همسر بریتنی اسپیرز، در ویدئویی اینستاگرامی شدیداً دولت ایران را تروریست خواند – جهان نیوز آنلاین -بی ریل