توضیحات بازاریابی: چرا بازاریابان، با تمرکز بر آگاهی از برند، در حال تجدید نظر در تبلیغات خود در فیس بوک و اینستاگرام هستند. -بی ریل