تلگرام افشای ادعاهای کاربران ناشناس توییتر رمزارز را تکذیب کرد -بی ریل