چرا جان فترمن در سال 2013 یک اسلحه ساچمه ای را روی یک دونده سیاه پوست کشید؟ -بی ریل