من با مرد تبلیغاتی میلیارد دلاری مصاحبه کرده ام، این چیزی است که یاد گرفتم – بی ریل