فمینیست ها و معترضان سیاسی ایرانی در مواجهه با سیل حملات ربات ها و حذف آنها می گویند اینستاگرام آنها را ساکت می کند. -بی ریل