اینستاگرام و فیس‌بوک از نوآوری‌ها به‌خاطر ونیر نگران‌کننده‌ها -بی ریل