سخنگوی صندوق بین المللی پول: در حال برنامه ریزی برای اعزام ماموریت حضوری به سریلانکا بحران زده -بی ریل