من یک کانال یوتیوب را به مدت پنج سال راه اندازی کردم، در اینجا نحوه عملکردم آمده است – بی ریل