آقای Eazi به دنبال ازدواج با Temi Otedola در “Legalize” است. -بی ریل