بیت کوین، تلگرام، اسلک، ردیت و توییتر- رمزگشایی آخرین رمز و راز حجم اجتماعی -بی ریل