12 سال از سفارش پیتزای 300 میلیون دلاری می گذرد! -بی ریل