سازندگان یوتیوب به محتوای طرفدار دپ و ضد آمبر هرد و افزایش میلیون‌ها بازدید متمرکز می‌شوند. -بی ریل