39 تسلا ظاهراً توسط ساکن لاس وگاس درگیر در پرونده کلاهبرداری ارزهای دیجیتال خریداری شده است -بی ریل