شهرستان تولار 3.8 میلیون دلار برای اصلاحات پیش از محاکمه اعطا کرد -بی ریل