کسب و کارها هنگام استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی چه اشتباهاتی مرتکب می شوند؟ از دست دادن 50 درصد از مشتریان بالقوه خود را متوقف کنید