چگونه ایده های سیال با Agorapulse بیشتر رسیدند و کارهای بیشتری انجام دادند