پیام‌های دایرکت اینستاگرام روی کامپیوتر شما کار نمی‌کنند؟ راه حلی برای شما وجود دارد!