پاسخ‌های سریع را در اینستاگرام تنظیم کنید: از همه رقبای خود پیشی بگیرید و به هر مشتری بالقوه بفروشید.