هشتگ‌های حلقه‌های اینستاگرام، حلقه‌های اینستاگرام را ویروسی می‌کنند (+ ابزار جایزه برای دانلود حلقه‌های اینستاگرام برای استفاده مجدد هوشمندانه)