نکات برنامه تلگرام: نحوه نمایش اکانت اپلیکیشن تلگرام در افراد نزدیک -بی ریل ۳۶۰