نحوه استفاده از جستجوی کاربران اینستاگرام برای اینفلوئنسر مارکتینگ، تحلیل بازار و تحقیقات استعداد