اعمال به‌روزرسانی‌های مستقیم: محدودیت‌های پاسخ خودکار را تنظیم کنید و DM را در بخش Log فیلتر کنید.